Het eerste U15-café van 2018 is een feit. We zijn welkom in het HNK-gebouw (Het Nieuwe Kantoor) in het centrum van Utrecht. De resultaten van de CO2-footprint zijn besproken door Danielle de Bruin en we gingen met Matthijs Wouters van Arval in gesprek.

Voorzitter Mark Pel opent het U15-café en heet iedereen welkom. De resultaten van het afgelopen jaar werden gedeeld. Zo is U15 kampioen Spitsmijdingen, het project van Goedopweg. Ook heeft U15 24 nieuwe leden mogen verwelkomen. Een goed jaar!

2018

Mark Pel vertelt dat de toekomst van U15 nog niet volledig duidelijk is. U15 werkt onder andere samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Utrecht. Die zijn op dit moment druk bezig met het maken van een voorstel. Uiteraard is U15 zeer proactief omdat het geloof in duurzame mobiliteit groot is. Zodra er meer bekend is, laten we dat natuurlijk direct weten.

CO2-Meting

Dan is de bevlogen Daniëlle de Bruin van Climate Neutral Group aan het woord. Er zijn in 2017 maar liefst 68 CO2-metingen uitgevoerd. Deze metingen zijn voor U15 ontzettend belangrijk om een inzicht te krijgen in de footprint van de leden. En voor leden is het een mooie manier om zichzelf met andere bedrijven te kunnen vergelijken en ervaringen over duurzame mobiliteit uit te wisselen. De voorspelling is dat er in 2018 90 footprints worden gemeten. Uit de herhaalmetingen van dit jaar blijkt dat er flinke groep leden is die hun mobiliteit heeft verbeterd op basis van eerdere resultaten. Goed nieuws!

Paneldiscussie

Tijd voor de discussie. Matthijs Wouters van Leasemaatschappij Arval is uitgenodigd om te reageren op verschillende stellingen. De zaal liet zijn enthousiasme zien. Want een medewerker van een leasemaatschappij in een zaal vol professionals die zich inzetten voor duurzame mobiliteit is voer voor een mooie discussie!

Leasen

Want kan het leasen van auto's anno 2018 eigenlijk nog wel? Uit de zaal zijn de meningen verdeeld en worden opties als het delen van elektrische auto's als goede alternatieven gezien. Matthijs Wouters reageert dat de vraag naar leaseauto's juist groeit. En die elektrische auto? Een mooi alternatief, alleen zijn de werknemers nog niet overtuigd. Want kom je wel van A naar B? En hoe zit het met de hoge kosten?

Wel is er een tendens merkbaar in de verschillende generaties, zegt Arval. Onder de 30 jaar is de behoefte aan een leaseauto een stuk lager. Maar zodra er een gezin wordt gestart, blijkt een auto toch vaak fijner dan een NS-Business Card.

Werknemers stimuleren

De discussie gaat verder. Want dit gaat niet alleen werkgevers aan die een auto aanbieden, maar ook over hoe je werknemers stimuleert om zo duurzaam mogelijk met die auto om te gaan. Hoe zorg je ervoor dat werknemers minder privékilometers gaan rijden zonder dat te controleren? Want dat kan weer een inbreuk op de privacy zijn. Annemieke Stoppelenburg, projectleider op Utrecht-Oost gaf aan dat daar een steeds grotere groep werkgevers is die het anders doet. Zij proberen hun werknemers op een breder niveau naar het milieu te laten kijken en ze te betrekken bij duurzame keuzes.

Mooie punten waar nog lang over werd nagepraat tijdens de geslaagde borrel.
Op naar het volgende U15-café!