Parkeerbeleid
donderdag 1 juni 2017, 10:22

Gezamenlijk parkeerbeleid

Samen met de drie grootste werkgevers heeft U15 het initiatief genomen om te komen tot een gezamenlijk parkeerbeleid op Utrecht Science Park. Zo wordt het autogebruik ontmoedigd, maar maken we ook alternatieven nog aantrekkelijker.