I Stock 876593236
dinsdag 5 februari 2019, 11:27

Nederland haalt klimaatdoelstellingen 2020 niet

In 2020 moet de CO2-uitstoot met een kwart zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Dit heeft de rechter de Nederlandse staat opgelegd nadat Duurzaamheidsorganisatie Urgenda de zaak in 2015 had gewonnen. Maar wat blijkt nu? Die 25% gaan we helemaal niet halen. De verwachting is dat we niet verder komen dan 21%. Sterker nog, de broeikasgassen zijn zelfs toegenomen. Dus, tijd voor actie als je het ons vraagt!

In het belang van de burgers
Minister Eric Wiebes (klimaat) wordt door de D66 en ChristenUnie aan de tand gevoeld. Zij nemen het voortouw om het kabinet nog een keer onder druk te zetten. ‘’Uitstel is geen optie meer. De minister moet snel maatregelen nemen voor een schonere toekomst. Dat is hij verplicht aan haar burgers’’, aldus D66-leider Rob Jetten.

Hoe nu verder..
Het kabinet is druk in beraad hoe zij de klimaatmaatregelen van de rechter toch gaan halen in 2020. Premier Rutte laat niets los over een precieze aanpak. ‘’Het is een enorme klus, dat is zeker, maar die 25% moet Nederland gewoon kunnen halen.’’ Het is nu wachten op een concreet plan. Dit wordt in april gepresenteerd.

Zelf een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen? Duurzamere mobiliteit binnen jouw organisatie helpt! Sluit je aan bij U15. Lees hier meer.

Meer nieuws