Portret U15 Café Kick Off 2017 Mark Pel Verkleind
woensdag 26 juni 2019, 17:49

Belangrijk: U15 wordt Goedopweg

De afgelopen 7 jaar werkten we samen met leden, partners en overheden hard aan duurzame mobiliteit in Midden-Nederland. En met succes. Maar om nog meer te bereiken, is een intensievere samenwerking nodig tussen werkgevers, werknemers en overheden. Daarom brengt U15 haar werkzaamheden vanaf 15 augustus onder bij Goedopweg.

“De uitdaging om Midden-Nederland bereikbaar te houden, wordt elke dag groter. Het aantal werknemers stijgt, files nemen toe en er staan veel wegwerkzaamheden op de planning tussen 2020 en 2030. We staan dus voor een grote opgave," aldus Mark Pel, bestuursvoorzitter van U15.

Intensieve gesprekken

Vanwege deze opgave is de samenwerking tussen werkgevers, werknemers en overheden belangrijker dan ooit. Begin 2018 startte U15 daarom gesprekken met diverse overheden binnen Goedopweg (Goedopweg is een samenwerking tussen de provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

De gesprekken gingen over gezamenlijke voortzetting van de werkgeversaanpak. Om zo nog sneller en effectiever resultaat te boeken met duurzame mobiliteit en bereikbaarheid. Uitkomst van die gesprekken is dat U15 per 15 augustus de werkzaamheden onderbrengt bij Goedopweg.

Opgave verandert niet

Mark Pel: "Dat betekent dus dat wij als U15 ophouden met bestaan. Maar voor de opgave die werkgevers hebben, verandert er niets. Net als U15 wil Goedopweg met werkgevers in Midden-Nederland samenwerken aan duurzame mobiliteit. Met als resultaat betere bereikbaarheid, lagere kosten, CO2-reductie en vitalere medewerkers."

Werkgeversaanpak vormgeven

In de komende periode kijken we met Goedopweg hoe we de werkgeversaanpak gaan vormgeven. Vanaf 15 augustus gaat die werkgeversaanpak verder onder de vlag van Goedopweg.

Meer nieuws