Img 1142
maandag 6 augustus 2018, 16:28

Witte rook voor U15!

Je hebt het misschien wel gehoord; het voortbestaan van U15 was spannend de afgelopen maanden. Dit had alles te maken met onzekerheid rondom de toezegging van financiële steun vanuit de overheid.

Tijdens verschillende debatten en gesprekken met de Provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, staatssecretaris Van Veldhoven en minister Van Nieuwenhuizen (IenW) wordt de meerwaarde van U15 als werkgeversnetwerk onderstreept. En niet onterecht. De energie onder onze leden is ongekend en ook de bedrijventerreinenaanpak werpt zijn vruchten af.

En dit heeft uiteindelijk gezorgd voor goed nieuws uit Den Haag! Ook de komende 3 jaar mag U15 rekenen op overheidssteun voor het voorzetten van haar werkzaamheden op het gebied van duurzame mobiliteit.

Mooi, want de eerste nieuwe plannen worden al gesmeed. Op volle kracht vooruit dus!

Meer nieuws