Foto U15 Meeting Website
woensdag 30 mei 2018, 09:25

Bijeenkomst Duurzame Mobiliteit

U15 en Samen voor De Bilt organiseerden op donderdag 24 mei de bijeenkomst Duurzaam De Bilt. De komende jaren slibt de regio rond De Bilt dicht en dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid van de omgeving. Ruim 40 mensen van verschillende organisaties uit de regio kwamen samen.

De uitdaging

De bereikbaarheid van De Bilt staat onder druk. De bevolking en de werkgelegenheid blijven toenemen en de komende jaren is er tijdelijk minder capaciteit omdat er gewerkt wordt aan de Ring Utrecht. Dit veroorzaakt een steeds grotere filedruk in en rond Utrecht.

Martijn Elting, procesmanager bij U15, spreekt op de bijeenkomst en zegt het volgende “We hebben door onze mobiliteit een slechte luchtkwaliteit en beseffen ons veel te weinig dat dit gevolgen heeft op de gezondheid van onszelf. En we kampen de komende 10 jaren met een bereikbaarheidsprobleem. We hebben vandaag de middelen om te veranderen, dit is dan ook het moment om het ook echt te gaan doen!”

Van wensen, naar willen en doen

De aanwezige bedrijven hebben in een paneldiscussie hun uitdagingen over mobiliteit besproken. Zo heeft Poonawalla Science Park een parkeerprobleem en is het Berg en Bosch terrein met het openbaar vervoer slecht bereikbaar. Sweco heeft al diverse duurzame mobiliteitesmaatregelen genomen. Zij heeft deelfietsen en elektrische auto’s, maar willen graag samen nog meer maatregelen treffen. Ronald Huijssen van gemeente De Bilt pleitte voor een gezamenlijk optreden om echt tot een verandering te komen.

Goed begin

Het is een geslaagde middag. Vandaag werd voor veel aanwezigen duidelijk dat het thema Duurzame Mobiliteit een actuele is. De realiteit is dat samenwerking op de langere termijn essentieel is om Biltse samenleving bereikbaar te houden. De intentie om samen te werken, die is er!

Meer nieuws