Img 1516
woensdag 5 september 2018, 15:10

Bij MaaS staat de reiziger centraal

U15 zoekt continue naar mooie oplossingen in duurzame mobiliteit. MaaS is misschien zo’n oplossing en daarom duiken we er graag nog even verder in!

Wat is MaaS?
MaaS is de Spotify van de muziekbranche en de Airbnb van de hotelbranche. Reizen met het vervoermiddel dat jou op dat moment het beste uitkomt. Dat is de dienst MaaS (Mobility as a Service). Kies het vervoermiddel dat je wilt, wanneer je het wilt. Het OV, deelfietsen, deelauto’s, carpoolen en alles wat daartussen zit, wordt met MaaS een aantrekkelijke optie. De werkgever en reiziger investeren niet meer in het bezit, maar in het gebruik. Wel zo flexibel voor werknemers.

Het ontstaan
MaaS is in 2016 ontstaan in Helsinki waar Harri Nieminen zich bewust werd van zijn autogebruik. Die was minimaal, zeker tijdens de strenge winters. Het is niet verrassend dat in deze stad de oorsprong van MaaS ligt. Helsinki heeft een uitstekend OV-netwerk, er zijn relatief weinig parkeerplekken en een afgeleide van het MaaS concept staat al sinds 2011 in de plannen van het Finse Ministerie van Transport. Deze sterke basis maakte dat een concept als MaaS snel kon groeien in Helsinki. Op dit moment maken 45 000 inwoners van Helsinki via de app Whim gebruik van MaaS.

Waarom nu?
De komende jaren trekken er wereldwijd steeds mensen naar steden. De druk op transport gaat enorm toenemen. Het succes van MaaS is te herleiden naar twee trends. Ten eerste willen mensen in een leefbare stad wonen en niet in een stad vol parkeerplekken. En ten tweede staan mensen veel meer open voor minder bezit en meer gemeenschappelijk goed. Autodelen en het delen van publieke fietsen neemt toe.

Andere steden
Naast Helsinki is MaaS geïntroduceerd in Birmingham en Antwerpen. Ook steden als Wenen, München, Berlijn, Parijs Las Vegas, Denver en Barcelona zijn druk met de plannen. Nederland blijft niet achter. Er lopen op dit moment maar liefst 7 proefpilots in verschillende regio’s.

Zuidas
MaaS is een trend en maandelijks komen er nieuwe initiatieven bij. Ook op de Zuidas in de gemeente Amsterdam is de behoefte naar MaaS groot. Dat komt mede door de verkeershinder die er in 2019 gaat komen met de werkzaamheden vanwege Zuidasdok. De markt wordt daarom uitgedaagd om een app te ontwikkelen die dit faciliteert. Het zijn mooie ontwikkelingen in Amsterdam die mogelijk als voorbeeld voor andere regio’s kunnen dienen.

Midden-Nederland gaat op de schop
Het verkeer in Midden-Nederland blijft stijgen. Op de Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen, wat voor de nodige opstoppingen zorgt. Dit probleem staat hoog op de agenda van Rijkswaterstaat om aangepast te worden. De werkzaamheden beginnen in 2020. Dan krijgen de A27, A28 en A12 rond Utrecht uiteindelijk extra rijstroken, maar tijdens de jarenlange werkzaamheden is er tijdelijk minder capaciteit dan nu. Dat betekent dat files en opstoppingen die er nu zijn tijdens de werkzaamheden nog groter worden.

Duurzaam voordeel
Laat werknemers niet in de file staan. Met MaaS kiezen werkgevers voor een duurzaam alternatief. De reis wordt flexibeler, goedkoper en daardoor toegankelijker. De reistijd wordt korter en de bereikbaarheid van kantoren vergroot. Voor zowel de werkgever als de werknemer.

U15
U15 is continu bezig met duurzame mobiliteit. Het creëren van een bewustzijn bij werkgevers en werknemers is daarbij de belangrijke eerste stap. Want werkgevers hebben veel invloed op het mobiliteitsgedrag van werknemers. En ze zorgen samen voor meer dan de helft van het spitsverkeer. Daarnaast staan auto’s gemiddeld 90% van de tijd stil. Dat is zonde. Werkgevers en werknemers betalen voor deze mobiliteit. MaaS is de oplossing om slim met vervoermiddelen en mobiliteit om te gaan. U15 helpt werkgevers vanuit haar onafhankelijke positie door een gratis advies en te helpen bij gedragsverandering van werknemers. Uiteindelijk om zoveel mogelijk werkgevers en werknemers de voordelen van MaaS te laten ervaren.

Daarom start U15 een Kopgroep. De Kopgroep is een groep enthousiaste leden van U15 die samen het speelveld gaan creëren waarin aanbieders straks hun diensten kunnen aanbieden. De Kopgroep doet inspiratie op en maakt gebruik van de kennis vanuit de landelijke MaaS-pilot op o.a. de ZuidAs. Lijkt de Kopgroep jou ook wel wat? Neem dan contact op met Martijn Elting.

Meer weten over MaaS? U15-leden zijn welkom op het U15-café op 20 september. Meld je hier aan.

Meer nieuws