Danielle De Bruin Cng
dinsdag 25 april 2017, 14:03

Volgende stap in voetafdruk

Het CO2-footprintproject is een onmisbaar element in de verduurzaming van mobiliteit. Niet voor niets gaan vanaf nu alle U15-leden er mee aan de slag. En daarvoor hebben we vanaf nu een nieuwe partner; ons medelid Climate Neutral Group (CNG). We spraken Daniëlle de Bruin over deze samenwerking.

“Wij maken al 15 jaar lang CO2-footprints voor honderden bedrijven. We koppelen het inzicht dat dit oplevert altijd aan concrete maatregelen om de CO2 terug te dringen. Wij zitten zelf ook in Utrecht, zijn al een aantal jaar lid van U15 en doen zelf ook mee aan het footprintproject. Dus het was voor ons ook belangrijk om via U15 te leren over wat er in de markt gebeurt en welke maatregelen succesvol zijn. Die kennis wisselen we weer uit met onze eigen kennis en ervaring”, legt Daniëlle uit.

Waarom zijn jullie ingestapt bij het project?

“We gaan nu een groot netwerk van bedrijven inzicht bieden in hun CO2-voetafdruk. Voor ons is die grote schaal belangrijk, want het blijkt altijd maar weer: als je gedrag wil veranderen heb je er veel baat bij als je ziet hoe andere bedrijven het doen. Wat werkt wel en wat werkt niet? Het gaat natuurlijk altijd om individuele maatregelen, maar met het netwerk kun je kennis uitwisselen. En omdat je het allemaal in dezelfde regio doet, kun je ook veel meer effect halen.”

Hoe gaan jullie kennis delen?

“We gaan de deelnemers verdelen in drie categorieën. De eerste groep bestaat uit bedrijven die nog een doelstelling moeten maken. De twee groep zijn bedrijven die al maatregelen gaan kiezen. En ten derde zijn er bedrijven die de effecten van hun maatregelen gaan meten. Sommige bedrijven zijn namelijk al best ver en anderen komen net kijken. En dan is best lastig om kennis te gaan delen in een sessie bijvoorbeeld. Wat voor de een relevant is, is dat voor de ander helemaal niet.”

“Daarnaast stellen we een whitepaper op over ervaringen van koplopers. Die whitepaper dient als basis voor verschillende Round Tables die we organiseren. Zijn de ervaringen van de koplopers voor andere bedrijven ook relevant? Waarom wel of waarom niet? We zien dat de meest gebruikte maatregelen niet altijd de meest effectieve maatregelen zijn. Het is goed om daar met elkaar bij stil te staan.

Wat doen jullie anders?

“Het belangrijkste verschil is dat wij een state-of-the-art online tool gebruiken waarin deelnemers op elk gewenst moment hun gegevens kunnen invullen. Die worden ook meteen verwerkt zodat je je voetafdruk over meerdere jaren direct kunt vergelijken. Je hebt dus inzicht in je historische voetafdruk en je ziet meteen of je het bijvoorbeeld beter doet dan het jaar ervoor. Voor de rest proberen wij juist zo min mogelijk verschil te creëren met onze voorgangers. Want het project liep gewoon goed. We hebben alles 1-op-1 overgenomen, zodat het voor de deelnemers zo simpel mogelijk blijft. Wij doen het alleen online. Het blijft gewoon een U15-footprint en de uitwisselbaarheid van de gegevens blijft gelijk.”

Wat levert een footprint op?

“In eerste instantie een getal dat ieder bedrijf van zichzelf zou moeten weten anno 2017. Maar vooral is het een opstap naar het nemen van zinvolle en haalbare maatregelen die we samen met onze leden ontwikkelen en vaak ook nog kosten besparen. Er zijn een heleboel maatregelen die misschien technisch gezien wel werken, maar niet toepasbaar zijn binnen een bepaalde omgeving of situatie. Daarom geven wij maatwerkadvies. We nemen dus niet alleen een meting af, maar gaan juist in gesprek over de te volgen stappen. En je krijgt het nog gratis ook, op basis van je lidmaatschap van U15. Dat is gewoon prachtig!”

Meer nieuws