Onbewerkt Img 4311
donderdag 21 december 2017, 16:13

Verbeterd OV-netwerk Lage Weide

“De bussen rijden vaker en de verbindingen zijn uitgebreid.” We spreken Jos Hollestelle over de verbeteringen op Lage Weide.

Hoe staat het ervoor?

Goed! Er zijn in de bussen aanzienlijk meer instappers dan voorheen. Dat komt door de vernieuwde dienstregeling. De bussen rijden nu vaker en beginnen eerder. Bedrijven hebben intern actief gecommuniceerd over de veranderingen. Vooral bedrijven rond de Atoomweg: Fonq, Sandd, Hema en kleine bedrijven, zijn blij met de verandering.

Wat was het probleem?

Lage Weide is een groot industrieterrein aan de westkant van Utrecht. Een gebied waar heel veel mensen in de productie en logistiek werken. In de praktijk betekent dat vroege en late ploegendiensten. In 1,5 jaar tijd viel op dat de dienstregeling voor werknemers steeds minder interessant werd. De industrievereniging en U15 zijn zich toen met een aantal grote werkgevers hard gaan maken voor verbetering. We gingen het gesprek aan met de vervoerder, U-OV, de Gemeente en Provincie Utrecht. En daar werd goed op gereageerd.

De deur stond open, en toen?

We zijn de dialoog gestart en hebben de problemen op tafel gelegd. U-OV gaf aan een zo goed mogelijke dienstregeling te willen maken, maar dat zij het lastig vinden om in te schatten waar de behoefte ligt. De bus die om 7.00 uur ’s ochtends aankomt, was meestal leeg. De redenatie van U-OV was om de bus later te laten rijden. De wens vanuit de werknemers was juist een vroegere bus, omdat ploegendiensten vaak voor 7.00 uur beginnen.

Zijn er met het nieuwe inzicht concrete wijzigingen doorgevoerd?

Absoluut. In de nieuwe regeling die sinds september op volle toeren draait, komt de eerste bus rond 6.00 uur ’s ochtends aan. De bussen rijden vaker, in de spits zelfs om de 10 minuten. En er is ’s avonds een nieuwe buslijn bijgekomen, die Lage Weide met Station Leidsche Rijn verbindt. Mooie ontwikkelingen!

Is alles nu geregeld?

Het gaat goed, maar dit is pas het begin. Lage Weide groeit hard en het is belangrijk om te blijven onderzoeken waar verbetering mogelijk is. Hiervoor moet U15 met de industrievereniging en U-OV het gesprek blijven voeren. Zo zitten we in januari bijvoorbeeld met enkele grote werkgevers, de gemeente en U-OV om de tafel. We kijken dan naar de mogelijkheden voor het verbeteren van het busvervoer in de avonduren. Maar er zijn ook nog enkele blinde vlekken op het terrein waar nog helemaal geen bus rijdt.

Wat is jouw rol als projectleider van U15 hierin?

Mijn rol is met name het blijven zorgen voor de verbinding tussen de verschillende partijen. Daarbinnen creëer ik inzicht in de gemeenschappelijke belangen. Ik betrek ook de provincie als opdrachtgever en de gemeente bij de plannen. U15 zorgt voor de link waardoor partijen in actie kunnen komen.

Meer nieuws