Foto Uitreiking Lustrumboek U15
woensdag 27 september 2017, 16:48

U15 viert het 5-jarig jubileum

En we zijn best wel een beetje trots op wat we hebben bereikt. Wat ons betreft was dit dan ook een mooi moment om een Lustrumboek uit te brengen. Want de lessen die wij als werkgeversnetwerk in de afgelopen jaren hebben geleerd, geven we graag door in het Lustrumboek ‘Vijf jaar duurzame mobiliteit’.

Het eerste exemplaar van het Lustrumboek is op 27 september door Mark Pel (voorzitter U15) en Ton de Jong (vertegenwoordiger namens U15 in de stuurgroep Goedopweg) uitgereikt aan Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Ons netwerk is dynamischer dan ooit en de noodzaak om mobiliteit duurzamer te maken is nog relevanter dan 5 jaar geleden. Dat merken we ook aan het enthousiasme van onze ruim 200 leden. En dus geven we onze kennis heel graag door en gebruiken we die zelf ook om onze waarde te vergroten. Samen met onze leden gaan we voor nog meer profijt uit onze inspanningen.

De komende tijd zal het boek aan U15-leden en diverse partners zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en aan Goedopweg worden overhandigd.

Ben jij benieuwd wat wij hebben geleerd? Lees het Lustrumboek dan vooral ook digitaal via deze link.

Meer nieuws