Email Headerbeeld
vrijdag 24 november 2017, 11:07

U15 kampioen spitsmijdingen

Samen werken we hard aan duurzame mobiliteit in Midden-Nederland. Dan is het wel fijn om af en toe te horen hoe we het doen. Goedopweg heeft daarom onlangs een tussenrapportage uitgebracht. Hieruit blijkt dat U15 goed is voor 3.300 spitsmijdingen per dag. Daarvan zijn er 2.200 toe te schrijven aan U15-lidmaatschap en veranderingen in het beleid. De overige 1.100 spitsmijdingen worden gerealiseerd door deelname aan Goedopweg-projecten. Alle projecten samen die onder Goedopweg vallen realiseren 7.000 spitsmijdingen per dag. Dat is al 70% van de beoogde 10.000 spitsmijdingen per dag.

Duurzamere medewerkers
Een ander pluspunt. Het blijkt dat leden van U15 een duurzamer mobiliteitsprofiel hebben dan niet-leden. Heel veel werknemers zijn overgestapt van de auto naar fiets, e-bike, OV en thuiswerken. Op dit moment gebruikt al 55% van de leden een alternatief op de auto als het gaat om woon- werkverkeer, tegenover 35% bij de niet-leden. Een enorm verschil.

Waarom spitsmijdingen?
Goedopweg is een samenwerking tussen de Provincie Utrecht, de gemeenten Amersfoort en Utrecht, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en U15. Goedopweg, en het Beter Benutten-programma waar het uit voort komt, berekenen het resultaat in het aantal spitsmijdingen. Dit maakt het met name voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat makkelijk om de verschillende regio's in Nederland met elkaar te benchmarken.

Duurzame mobiliteit
We zijn dan ook blij met deze uitslag. Het bevestigt nog maar eens met harde cijfers dat U15-leden en hun werknemers gaan voor duurzame mobiliteit. Hierdoor dragen we echt bij aan betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Want spitsmijdingen betekenen minder files, minder kosten en minder CO2-uitstoot.

Word lid!
Via onze ruim 200 leden worden 71.000 werknemers in deze regio gestimuleerd om duurzaam te reizen. Bijvoorbeeld door voor andere vormen van vervoer te kiezen, door buiten de spits te reizen en thuis te werken. Is jouw organisatie er ook klaar voor? Word dan lid van U15.

Meer nieuws