Jeannine Van Bree
dinsdag 4 april 2017, 12:30

U15 aan de slag op De Wetering

“De Wetering is een relatief nieuw bedrijventerrein aan de A2 in Utrecht. Er zit een aantal grote spelers, zoals Capgemini, het Antonius Ziekenhuis en FNV, maar ook een aantal automotive- en logistieke bedrijven. De Leidsche Rijntunnel op de A2 heeft de problemen bij de op- en afritten verminderd, maar De Wetering blijft groeien. Daarmee blijft werken aan een betere bereikbaarheid van het terrein essentieel. Parkeren is een andere uitdaging. De Wetering heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van parkmanagement, met strenge eisen. Zo mogen er nergens auto’s langs de kant van de weg worden geparkeerd. Het gevolg? Voor sommige bedrijven een tekort aan parkeerplaatsen.”

”Sinds 3 jaar ligt er een plan dat De Wetering bereikbaar moet houden. Maar het plan draagt ook bij aan het verminderen van kosten voor mobiliteit van werkgevers en werknemers, aan CO2-reductie en aan modern werkgeverschap. Met een concreet pakket aan activiteiten en maatregelen, onder de naam Ecotransferium, helpen we bedrijven bij het slim organiseren van hun mobiliteit. De Wetering als het modernste bedrijventerrein voor duurzame en slimme mobiliteit, dat is de missie!"

Via haar vorige baan bij de Kamer van Koophandel leerde Jeannine de voorzitter van het parkmanagement van De Wetering kennen. Uit dit contact is een projectteam van vier personen ontstaan dat al een aantal jaren werkt aan het bereikbaarheidsprogramma. Sinds 2016 werken zij binnen Ecotransferium actief samen met de U15 om de gebiedsaanpak ook op De Wetering door te zetten. Jeannine focust zich vooral op visie- en programmavorming, uitvoering van projecten en het doorvertalen van collectieve en individuele behoeften van aangesloten bedrijven naar heel concrete maatregelen.

“Zo is in 2015 Rij2op5 met de e-bike-probeerservice gestart", zegt Jeannine. "De reacties waren heel erg enthousiast. Dit project zetten we daarom in 2017 voort. Verder gaan we ons dit jaar ook richten op carpoolen, met behulp van de carpoolbutler. Daarnaast ligt er een plan voor deel-e-bikes, waar eind 2016 de eerste voorbereidingen al voor zijn getroffen. En we gaan door met een elektrische deelauto en een bandenpomp. Tot slot ligt de focus in 2017 ook op het nog intensiever benaderen van individuele bedrijven, zodat we nog beter zicht krijgen op wat hun behoeften zijn en we ze nog beter kunnen helpen!”

Dit doet de U15 niet alleen. Op De Wetering is een actieve businessclub. Daarnaast werkt de Stichting Innovatie Promotie De Wetering-Haarrijn aan innovatieve projecten op het bedrijventerrein. En er wordt nauw samengewerkt met de gemeente en het Ondernemersfonds Utrecht.

Waarom werkt De Wetering samen met U15? “Ecotransferium loopt al een aantal jaren en het programma werkt! Op zo’n innovatief en hoogwaardig bedrijventerrein is mobiliteit een interessante knop om aan te draaien. We hopen het meest innovatieve bedrijventerrein te worden op het gebied van mobiliteit. Een proeftuin. Samenwerking met de U15 heeft daarbij grote meerwaarde doordat het de activiteiten versterkt en verbreedt!"

Meer nieuws