Robalthuisius 4859
woensdag 17 mei 2017, 13:59

Nieuw in het bestuur: Rob Althuisius

Sinds kort heeft U15 een nieuw bestuurslid. Het is Rob Althuisius van Sweco. Hij moet zijn plekje nog een beetje vinden, maar wij voelden hem alvast aan de tand over zijn functie.

Hoe ben je bij U15 terecht gekomen? “Ik heb veel over de U15 gehoord. Sweco is als bedrijf al langer aangehaakt en we dragen ook actief bij. Sommige collega’s hebben al een functie vervult binnen U15. Op dit moment bijvoorbeeld is Martijn Elting procesmanager. En voormalig CEO Ton de Jong heeft zitting in het bestuurlijk trio. Via hem hoorde ik regelmatig over wat U15 allemaal doet. Met name de uitdagingen op het gebied van duurzame mobiliteit trekken me aan. Dat past heel erg bij wat ik doe bij Sweco en bij mijn eigen ambities. Dus toen de vacature in het bestuur vrijkwam, wilde ik daar graag instappen en mijn bijdrage leveren.”

Wat is je drijfveer? “Ik werk al jaren in het werkveld mobiliteit. Ik ben afdelingshoofd Mobiliteit bij Sweco. Daarin ben ik dagelijks bezig met adviserende werkzaamheden op dit gebied. In het bestuur kan ik ook een andere rol pakken, door invloed te hebben en hulp te bieden om de mobiliteit in de regio duurzamer te maken. Mobiliteit heeft van oudsher een negatieve bijsmaak, met uitstoot, files en hinder voor mensen. Ik wil die negatieve aspecten verminderen.”

Wat wordt je rol in het bestuur? “Daar maken we binnenkort duidelijke afspraken over. Ieder bestuurslid heeft wel een bepaald gebied onder zijn hoede. We zitten nu nog in de opstartfase. Ik breng uiteraard mijn mobiliteitskennis in. Van daaruit kan ik meedenken. Hoe werken we samen met overheden? Hoe zorgen we dat onze resultaten geborgd blijven, zodat we een stabiele basis hebben voor de komende jaren? Hoe blijven we meerwaarde bieden voor organisaties die zich aansluiten bij U15? Ik wil ook dat we ons extern profileren. Dat we zichtbaar zijn bij overheden en andere partijen. Van wat ik om mij heen hoor heeft U15 een heel positief imago. Ik vind het belangrijk om dat uit te dragen en ook kennis te delen met andere regio’s. Dat gebeurt nu nog te weinig.”

Kun je iets vertellen over je werkgever? “Sweco is het grootste advies- en ingenieursbureau van Europa. Samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen we de samenlevingen en steden van de toekomst. Dat betekent dat we onder andere overheden adviseren. In mijn geval dan over mobiliteit. Van een parkeeradvies tot een verkeersontwerp. Van gemeentelijk niveau tot en met het hoofdwegennet. Zo hebben we onlangs de planstudie voor de ring van Utrecht (A27-A12) gedaan, tot en met besluitvorming door de minister.

“Maar we adviseren bijvoorbeeld ook over ketenmobiliteit en over nieuwe mobiliteit. Zo kunnen we met ons product Smart Traffic op een innovatieve manier verkeerslichten aansturen op basis van diverse databronnen, met als gevolg minder verliestijden, minder verspilling en minder uitstoot. We hebben veel kennis in huis, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en smart mobility. Daar helpen we andere partijen mee verder. En daar kunnen we binnen U15 natuurlijk ook wat mee.”

Meer nieuws