Amersfoort Verkeerslicht
woensdag 9 augustus 2017, 10:14

Amersfoort plaatst slimme verkeerslichten

In Amersfoort komen in 2018 op twintig plekken slimme verkeerslichten. Hiermee kan de gemeente de verkeersstromen beter sturen en zo de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren.

Betere doorstroming
“We starten begin 2018 op de Amsterdamseweg met een proef gericht op betere doorstroming voor fietsers. De slimme verkeerslichten herkennen het aankomende verkeer via apps en navigatiesystemen. Ze bepalen welk verkeer voorrang krijgt”, legt wethouder mobiliteit Hans Buijtelaar uit. Ook stellen de verkeerslichten vast of een stroom langer groen moet krijgen en fietsers kunnen informatie ontvangen of ze harder moeten rijden om het volgende groene licht te halen.

Midden-Nederland
Er volgen nog proeven die zijn gericht op de doorstroming van het openbaar vervoer op de Stadsring en op het autoverkeer op de Ringweg Koppel en Ringweg Kruiskamp. Elders in de regio komen proeven om het autoverkeer en vrachtverkeer beter te faciliteren. Hierdoor hoeven zware vrachtwagens minder vaak te stoppen en automobilisten 's nachts minder lang te wachten voor rood licht. In Midden-Nederland worden in totaal 104 verkeerslichten aangepast. Wegbeheerders bepalen vervolgens welke verkeersstromen prioriteit krijgen.

Partnership Talking Traffic
De slimme verkeerslichten zijn onderdeel van het programma Goedopweg en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘Partnership Talking Traffic’. Hierin werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu en regionale overheden samen met de verkeersindustrie, telecom- en internetbedrijven en automotivebedrijven. Alle partijen, zowel publiek als privaat, investeren tot 2020 landelijk zo’n 90 miljoen euro in innovatieve verkeerstoepassingen.

Meer nieuws