dinsdag 4 april 2017, 11:51

Welkom CIMSOLUTIONS!

Het hoofdkantoor staat in onze regio: Vianen, maar er zijn ook vestigingen in Amsterdam, Best, Deventer, Groningen, Rotterdam en zelfs in Dhaka, Bangladesh. De toekomstgerichte blik uit zich ook in een sterke focus op een schoner en beter leefmilieu. CIMSOLUTIONS maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie en zet zich in voor het terugdringen van CO2-uitstoot met de Prestatieladder. Ze zijn sinds 6 mei 2016 gecertificeerd voor CO2-Bewust, niveau 5.

Er ligt dan ook een helder doel binnen het bedrijf: 7,5% CO2-reductie per medewerker in 2017 ten opzichte van 2014. Dit is ook vastgelegd in een Energie Management Actieplan. De toetreding tot U15 is een daarbij logisch gevolg. En CIMSOLUTIONS is ook lid de Nederlandse Klimaatcoalitie en het heeft zich aangemeld voor het eerste Energieconvenant Vijfheerenlanden, een initiatief van de Gemeente Vianen en omstreken

Meer nieuws