dinsdag 4 april 2017, 11:51

Even vooruitkijken

U15 gaat zich scherper profileren met de kernthema’s duurzame mobiliteit en vitaliteit. Dat doen we door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die marktaanbieders nu nog laten liggen, maar ook door het aantrekkelijker aanbieden van bestaande producten en diensten.

Daarnaast leggen we het accent meer op het activeren van onze huidige leden en minder op de groei van het netwerk. Hoe? Om te beginnen door een convenant met onze leden af te sluiten waarbij we afspraken willen maken over het ‘halen en brengen’ van kennis en informatie. Daarnaast gaan we regelmatiger in gesprek met actieve leden over de ontwikkeling van het netwerk.

De gebiedsgerichte aanpak die we al hebben ingezet gaan we verder versterken. Zo stimuleren we werkgevers individueel en collectief in het nemen van maatregelen voor duurzame mobiliteit en vitaliteit.

En we staan niet alleen! We werken intensief samen met andere bedrijvennetwerken, maatschappelijke organisaties en overheden op het gebied van duurzame mobiliteit en vitaliteit. Bovendien maken we heldere afspraken met overheden en leden over de financiering vanaf 2018.

De definitieve en volledige versie van onze toekomstvisie volgt zo snel mogelijk. En uiteraard is jullie input van harte welkom!

Meer nieuws