dinsdag 4 april 2017, 11:51

U15-café: Is rijden op afval vet?

CO2 en de stransportsector
Eric van den Heuvel van studio Gear Up schetste de Europese ontwikkelingen in het klimaatbeleid en de impact op de transportsector. Hij besprak duurzame biobrandstoffen in de Europese regelgeving en de Nederlandse visie en actieagenda voor een duurzame brandstoffenmix. Want de transportsector in Nederland is de enige sector in Europa die een stijgende uitstoot heeft. Het is dus belangrijk om daarop in te zetten, in alle transportsegmenten. CO2 zou daarbij het sturingsmechanisme moeten zijn.

Renewable diesel
Jeroen van Heiningen van GoodFuels had een goed verhaal over renewable diesel. Dit is een hoogwaardige vervanger voor fossiele diesel, gemaakt van afvalstromen. Het reduceert de CO2-footprint met ruim 85% en geeft ook minder lokale emissies dan normale diesel. Dat maakt renewable diesel een interessante tussenoplossing. Het is met name geschikt voor scheepvaart, spoor, machines en zwaar wegverkeer. De mogelijkheden voor normaal wegverkeer in Nederland worden onderzocht.

Invloeden op uitstoot
Karel Vaal van Terberg Leasing benadrukte dat de berijder, de belading en de grootte van de auto van grote invloed zijn op de uitstoot, ongeacht de brandstof. Hij ging in op de mogelijkheden van elektrisch rijden en rijden met renewable diesel. Elektrisch rijden is vooral toepasbaar bij binnenstedelijk en randstadvervoer langs vaste routes, met compacte voertuigen en transportvoertuigen.
Renewable diesel kan een mogelijke oplossing zijn voor variabele routes, grote bedrijfswagens en voertuigen met zware belading. Karle Vaal benadrukte dat we een ketenverantwoordelijkheid hebben om reductie van de CO2-uitstoot te bereiken.

Niet alleen brandstof
Maarten van den Biezen van Natuur & Milieu liet ons zien dat in Nederland nog veel moet gebeuren als het gaat om CO2-reductie in mobiliteit. We hebben nog een lange weg te gaan naar het zonnige tijdperk, waarbij we ons niet blind moeten staren op alleen brandstof. Bedrijven moeten maximaal inzetten op vermindering van het aantal kilometers, bijvoorbeeld door locatiekeuze, het nieuwe werken, transportbesparing, bouw- en werkplaatslogistiek, zuinige voertuigen & machines, fietsstimulering en openbaar vervoer. Elektrisch waar mogelijk, waarbij duurzame biobrandstoffen wat hem betreft vooral een oplossing zijn voor zware toepassingen en niet voor personenauto’s of bestelauto’s.

Meer nieuws