dinsdag 4 april 2017, 11:51

Rob van Hout ondervraagd door oud-collega’s

1 Wat is jouw rol in Beter Benutten Midden-Nederland?
"De U15 is binnen BBV de partner die het bedrijfsleven vertegenwoordigt. Dat doet Ton de Jong als CEO in het bestuurlijk trio van de regio. Je zou mijn rol kunnen zien als zijn ambtelijke tegenhanger. Ik ben een soort intermediair; een schakel tussen enerzijds Beter Benutten-projecten – die bedrijven zoeken voor hun maatregelen – en de U15-leden – die maatregelen zoeken voor hun bedrijf."

2 Welke voordelen biedt de U15 haar leden?
"We wijzen onze leden bijvoorbeeld op interessante projecten, bijvoorbeeld voor het stimuleren van de fiets, het aanschaffen van e-bikes of persoonlijke mobiliteitsbudgetten. Daarnaast hebben we als U15 zelf een paar initiatieven. We brengen bijvoorbeeld de CO2-footprint van onze leden in kaart, om te zien waar winst is te behalen op de uitstoot. En we bieden ze de mogelijkheid van een ‘advies op maat’, om inzicht te krijgen in de opbouw van mobiliteit in hun bedrijf."

3 De U15 bestaat nu bijna vier jaar. Wat zijn de toekomstplannen?
"De afgelopen jaren zijn we snel gegroeid, van 15 naar 300 werkgevers. Nu willen we ons richten op het binden en boeien van onze leden. Daarom willen we meer vraaggericht gaan werken; door persoonlijk in gesprek te gaan met bedrijven, hun behoeften te inventariseren en ze vervolgens te helpen om goeie ideeën om te zetten in echte oplossingen. We beginnen op enkele bedrijventerreinen (Lage Weide en Utrecht-Oost), waar een ‘oliemannetje’ van de U15 rondloopt en op maat de bedrijven helpt."

4 Bestaat de U15 over twee jaar nog steeds?
"De bereikbaarheidsproblemen in Nederland zijn over twee jaar niet opgelost, en ook het reduceren van CO2 zal na 2017 hoog op de agenda blijven staan. Niet alleen bij overheden, maar juist ook bij bedrijven. Nederland zal een tandje bij moeten zetten en wij als U15-leden dragen daar graag aan bij. Ook als Beter Benutten Vervolg straks is afgelopen, gaan wij graag door."

5 Wat is er nodig om de werkgeversaanpak te verankeren?
"Nu kun je als bedrijf gratis lid worden van de U15, en ook voor het advies of de CO2-footprint vragen we geen geld. Dat is mogelijk dankzij subsidies van beter Benutten, maar die lopen natuurlijk af. Daarom willen we de komende twee jaar andere verdienmodellen gaan inventariseren, en gaan testen met andere, meer persoonlijke vormen van dienstverlening. Vernieuwing heeft sterk onze aandacht."

Meer nieuws