dinsdag 4 april 2017, 12:30

Pak het moment!

Heeft een bedrijf interesse? Dan maken we een eenvoudige analyse van de woon-werkafstanden, brengen we de bereikbaarheid met fiets en ov in kaart en geven op basis hiervan een advies over de beste kansen. Daarin benoemen we uiteraard de bruikbare Goedopweg-projecten, zolang we maar spitsmijdingen realiseren.

Vinden en gevonden worden

Hoe gaan we dit doen? Bedrijven moeten eerst weten dat we ze kunnen helpen. En wij moeten weten wanneer ze gaan verhuizen. Daarom brengen we op dit moment het netwerk in kaart en onderzoeken we of er draagvlak is voor dit project. Daarna gaan we gestructureerd gegevens verzamelen en opslaan. Om het project meer bekendheid te geven, maken we een infographic die verspreidt wordt via het netwerk.  

Analyse beschikbare informatie

Als we weten dat een bedrijf verhuisplannen heeft of net verhuisd is, nemen we contact op. Bij interesse maken we een analyse van de mogelijkheden van alternatieve vervoersmiddelen. De afstand tot het werk is hier een belangrijk gegeven maar ook de aanwezigheid van spoor, buslijnen, fietsverbindingen en de mogelijkheden voor carpooling.

De tweede stap is een analyse van de bereikbaarheid: waar is het NS-station, fietsparkeerfaciliteiten, beschikbaarheid ov-fietsen, buslijnen richting locatie en via NS-station, fietsenstallingen bij bushaltes en afstand tot bedrijf, fietspaden, etc.

De derde stap is een inventarisatie van bruikbare mobiliteitsprojecten via gemeenten of via Beter benutten. Hier komt een advies aan het bedrijf uit voort, gekoppeld aan potentie en mogelijke stappen.

Eindgesprek

Tot slot gaat een mobiliteitsadviseur langs bij het bedrijf om de analyse, de mogelijkheden en de te volgen stappen toe te lichten. De adviseur zorgt er ook voor dat vanuit Goedopweg projecten contact wordt opgenomen voor eventuele deelname.

Meer nieuws