dinsdag 4 april 2017, 11:51

Over CO2, banden en slagroomtaart

Nieuwe aanpak

Het deelnemende bedrijf komt volledig centraal te staan, de footprint is gebruiksvriendelijker, het resultaat wordt eerder, met advies gerapporteerd aan de deelnemer en de kennisdeling tussen de organisaties wordt belangrijker. Daarnaast gaan de adviseurs een nog actievere makelaarsrol tussen deelnemers en U15 spelen.

Het hernieuwde traject bestaat uit een startgesprek, het invullen van een vereenvoudigde footprint en het resultaatgesprek. Daarnaast organiseren we praktische kennisbijeenkomsten, zoals deze bijeenkomst. Hiermee streven we naar 60 deelnemers eind dit jaar. En we roepen alle leden op om belangrijke en interessante informatie of vragen te delen met de adviseur. Zo kunnen we de kennisdelingsbijeenkomsten nog beter toespitsen op jullie behoefte.  

Band op spanning

De beste band. Het is belangrijker dan we ons realiseren. Johan Sliggers, van het ministerie van I&M, en Saskia Sanderse, van Band op Spanning, komen met opvallende feiten. De gemiddelde band op de Nederlandse weg produceert een 72 db, heeft klasse D voor zuinigheid en C voor veiligheid. Hier is nog winst te boeken! Wist je dat rijden met klasse A banden de gemiddelde zakelijke rijder €171* bespaart, de remweg 7 m verkort en 6 db bespaart (ter vergelijken met het geluid van 4 personenwagens)?  Wanneer alle auto’s in Nederland rijden op een klasse A band, zouden we 506 miljoen liter brandstof besparen en 1,3 megaton CO2 reduceren!

En dan heb je de bandenspanning nog! Elke autoband loopt gemiddeld per maand zo’n 5% leeg. 60% van de mensen rijdt met te zachte banden en 7% heeft zelfs (ongemerkt) een lekke band. Dit kost jaarlijks 150 miljoen liter brandstof extra en 360 miljoen kg CO2. Het op spanning houden van je banden is dus veel beter voor het milieu. Check elke 2 maanden je bandspanning, is het advies. Ondertussen neemt Saskia’s collega Serge buiten de stand op bij de auto’s van alle deelnemers.

Zuinig rijden

Na een korte pauze, met slagroomtaart, was het tijd voor meer interactie. De sessie ‘Stimuleren zuiniger rijden’, door Marinette Mul, stond op het programma. Kernvraag: wat werkt wel en wat werkt niet? Het belang van zuinig rijden speelt bij elke organisatie een rol, maar hoe stimuleer je dat? Enkele bedrijven hebben goede ervaringen met gamification, dat een spelelement met zich meebrengt. Wat opvalt is dat er verschillende aanpakken worden gehanteerd. Waar je bij de ene organisatie aan de ‘schandpaal’ wordt genageld als minst zuinige chauffeur, krijgt deze persoon bij de ander juist een gratis cursus zuinig rijden. De kunst is om aan de rijder terug te koppelen wat zijn rijstijl kost, zodat het gesprek tussen de collega’s op gang komt. Een competitie-element toevoegen is een goed hulpmiddel.

Wat ook aanslaat bij bouwbedrijven is carpoolen naar de bouwplaats. Vaak omdat de klant niet 5 dezelfde busjes op de P wil zien. Het imago en het statussymbool van een leaseauto zorgt nog wel eens voor drempels. Bovendien zijn sommige medewerkers bang dat hun leaseauto dan te weinig kilometers maakt waardoor ze de auto in moeten leveren. Goede tip uit de groep: neem carpoolkilometers en OV-kilometers op in de reisverantwoording! Ook videoconference en skype voorkomen reistijd en kilometers en zijn ook op tijdelijke werkplekken te realiseren. Marinette voegt toe: “Het gaat vooral om faciliteren; klein beginnen en het goede voorbeeld geven .”

Spanning

Nog even terug naar de Band op Spanning-proef. Extreme resultaten: twee deelnemers hadden een lekke band, maar de spanning van de anderen was bovengemiddeld goed! Zie ook het verslag van Band op Spanning. 

Extra info

Echt de diepte in wat betreft bandenspanning en het kiezen van de beste band? Download hier enkele memo's met interessante feiten en de Bandenwijzer.

- Benefits of Triple-A tyres in the Netherlands

- Benefits of Triple-A tyres EU

- Fleetstudies RWS Amsterdam, Rotterdam

Meer nieuws