dinsdag 4 april 2017, 11:51

Op de borrel bij Infram

Waterstof Werkt!
Robert van Hoof van Infram beet het spits af. Hij vertelde over het project Waterstof Werkt! Wie Doet Mee? De naam zegt het al: het gaat over rijden op waterstof. Waarom? Waterstof heeft de toekomst als het gaat om alternatieven voor fossiele brandstof en kan een bijdrage leveren aan CO2-reductie. Het grootste probleem op dit moment? Volgens Robert is het een kip-of-ei-verhaal: “Zolang er niet voldoende tankstations zijn, gaan mensen niet op waterstof rijden. Maar omdat er weinig van die auto’s zijn, is er geen reden om meer tankstations te bouwen.” Infram had lef en nam zelf initiatief. Ze willen een tankstation in de regio Utrecht realiseren, voor het einde van 2016. Met 100 vaste gebruikers per jaar is zo’n station al rendabel. Wie doet er mee? Er is een investering nodig van 1,5 miljoen euro. En kennis is ook van grote waarde. Doe je mee? Neem dan contact op met Robert van Hoof (robert.vanhoof@infram.nl).

Beter Benutten onder een vergrootglas

Casper Stelling is adviseur Monitoring & Evaluatie voor het vervolgprogramma Beter Benutten 2015-2017 in de regio Midden Nederland. Hij verzamelt en beoordeelt de voortgangsrapportages van U15 en andere partijen in de regio en rapporteert vervolgens aan de stuurgroep van Beter Benutten. Het doel is onder andere om de aantoonbaarheid van de gerealiseerde doelen te vergroten. Er is gekozen voor een bottom-up invulling: een geclusterde effectmeting in de vorm van een grootschalige enquête onder bewoners, werknemers en bezoekers van de regio. Daarvoor wil Casper, samen met U15, 10.000 actieve panelleden werven. Ook interesse? Neem contact op met Casper Stelling (casper@goedopweg.nl).

2015/2016

De afsluiting was voor ons eigen bestuur. Jaap Koster blikte terug op 2015 en keek vooruit naar 2016. Wat opviel was de grote tevredenheid bij het ministerie over de bijdrage van U15 en de drukbezochte U15-cafés. Ook waren er mooie nieuwe en belangrijke initiatieven zoals de bedrijventerreinenaanpak en de bezinning op U15 na 2017. Een mooi bruggetje naar het komende jaar. Daarvoor zijn drie speerpunten op papier gezet: blijvend waarde creëren voor leden, profileren en het vergroten van de zichtbaarheid en een nog stevigere band met onze leden en de subsidieverstrekker creëren.

Genoeg uitdagingen dus! Daar gaan we als sterk netwerk hard aan werken. Zien we je op 18 februari weer? Dan zijn we te gast bij Strukton. Met een iets andere formule, maar daarover later meer. Tot dan!

Meer nieuws