dinsdag 4 april 2017, 11:51

Nieuw lid: Kleywegen Groep!

Wat is de samenstelling van de Kleywegen Groep?

“Onder de Kleywegen Groep vallen zes bedrijven. Dat zijn aannemingsbedrijven in grond-, water- en wegenbouw, een ingenieursbureau, een schildersbedrijf en een glasbedrijf. Daarmee zijn we vooral gericht op grotere projecten en een klein stukje particuliere markt.

De samenwerking in de groep is eigenlijk heel natuurlijk ontstaan. Het zijn allemaal familiebedrijven die naar de markt toe ook onder hun eigen naam opereren. En waar we kunnen zoeken we de samenwerking op.”

Waarom zijn jullie bij ons aangesloten?

“Wij zijn als groep bezig met het implementeren van de CO2-prestatieladder. Zo zijn we steeds bewuster geworden van ons energieverbruik en de CO2-uitstoot. Daar hoort ook participatie bij. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een initiatief dat lokaal georiënteerd is. Dat sprak me in U15 heel erg aan. Ook dat het erg gericht is op netwerken. Zaken delen met elkaar en daar weer inspiratie uit opdoen. Ik heb een kennismakingsgesprek gehad met Wim Slabbertje en dat was een heel energiek en prettig gesprek. Niet wollig, maar heel concreet en duidelijk. De U15 lijkt mij een platte organisatie en dat past bij ons. Dat zorgt voor aansluiting bij de praktijk.”

Wat gaan jullie concreet doen?

“Bij al het materieel wat vervangen moet worden, kijken we goed naar mogelijkheden voor CO2- en energiereductie. Door dat soort materialen aan te schaffen stimuleer je je medewerkers ook om meer ‘eco’ te denken. Daarnaast kijken we binnen het vastgoed waar we winst kunnen halen, zoals led-verlichting in groene stroom. We zijn pas net begonnen, dus we starten met de ‘quick wins’ en kijken vanuit daar hoe we kunnen uitbouwen en bijvoorbeeld gedrag kunnen aanpassen.”

“De komende tijd gaan we ons verder oriënteren, ook via U15 uiteraard, en bepalen dan wat we verder gaan doen. Je kunt toch niet alles in één keer aanpakken. We hebben met de CO2-footprintmeting natuurlijk al een goed beeld waar we het meeste winst kunnen behalen.”

Wat is het doel?

“We gaan nu voor 5% vermindering aan het eind van 2017 in scope 1- en scope 2-emissies. Dat is wat ons betreft een reële inschatting, ook op basis van wat we bij andere bedrijven hebben gezien.”

“Het is voor ons allemaal nog heel vers, hoor! We gaan aanstaande donderdag ons eerste U15-café bezoeken. En we willen aan zoveel mogelijk activiteiten meedoen. We hebben al aangekondigd ook zelf een keer een U15-café te willen hosten. We willen ook meer bedrijven uit Woerden hierin meenemen en een voortrekkersrol spelen. Er zijn nu nog maar vijf bedrijven lid en dat mogen er best wel meer zijn.”

Meer nieuws