dinsdag 4 april 2017, 11:51

Leren van elkaars footprint

Op 8 maart nodigde LievenseCSO in Bunnik ons uit voor een bijzondere kennisdelingsbijeenkomst. De resultaten van 2014 werden namelijk gepresenteerd en verspreid onder alle deelnemers, in een uitgebreide rapportage. Cindy Goorts van Arcadis trapt de bijeenkomst af met enkele opvallende cijfers: de grootste ‘kostenpost’ in de footprint bestaat uit woon-werkverkeer met lease- en personenwagens. Gelukkig is de totale footprint per FTE met 13% gedaald ten opzichte van 2013.

Wat verder opvalt; er zijn soms grote verschillen tussen de resultaten van uiteenlopende branches. Bij sommige leden triggert dit de behoefte aan een persoonlijker aanpak. De footprint is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van het type vervoer. Een individuele tool zou de data betrouwbaarder en daarmee waardevoller maken.

Ook de betrokkenheid van medewerkers verschilt erg per organisatie. De tendens is dat steeds meer medewerkers zich ervoor interesseren. Maar een groot gedeelte weet niet waar het over gaat of wat er speelt. Hier ligt een belangrijke rol voor de interne promotors. Zij moeten collega’s inspireren en activeren.

Tijdens de bijeenkomst werden ook maatregelen uitgewisseld. Populair was het inzetten van videoconference en ook ov-fietsen zijn een succes. Ter ondersteuning zijn er in de rapportage enkele maatregelbladen opgenomen. Daarmee bereken je in een paar stappen wat een maatregel oplevert en bespaart.

Na het plenaire gedeelte ging de groep uiteen in een deelsessie ‘elektrisch rijden’ en een deelsessie ‘van beleid tot uitvoering’. Een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en te discussiëren.

Rens Kolkhuis-Tanke sloot de dag af met een evaluatie en een vooruitblik. Deelnemers blijken vooral de begeleiding erg te waarderen. Ook de bijeenkomsten zijn een bron van inspiratie. Helaas doen er nog maar weinig U15-leden mee met de footprintmeting, of hooguit voor een jaar. Sowieso jammer voor henzelf, maar het helpt ook niet bij het maken van gedegen vergelijkingen. Hoe meer data, hoe beter. En daar gaan we de komende tijd aan werken!

Meer nieuws