dinsdag 4 april 2017, 11:51

Fietsinzichten

Het boekje is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beschrijft de vertrekpunten als het gaat om fietsgedrag in Nederland. En het biedt een ordeningsprincipe voor interventies op het gebied van fietsstimulering, onder andere via een piramide met satisfiers, social proof en dissatisfiers.

Ook wordt ingezoomd op het werven van deelnemers; hoe maken we ons klaar voor een inspirerend en effectief fietsstimuleringsproject? Vervolgens wordt bekeken hoe de gedragsveranderingen in gang worden gezet en, nog belangrijker, behouden.

Tot slot kijkt CROW vooruit naar toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden. Voor wie CROW-Fietsberaad nog niet kent; hun doelstelling is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Download het e-boek hier!

Meer nieuws