dinsdag 4 april 2017, 11:51

En weer een nieuw lid!

Van Wijk Nieuwegein heeft zeven bedrijfsonderdelen:

  • Van Wijk Aanneming, gespecialiseerd in grond-, weg- en waterbouw;
  • Van Wijk Groen, gespecialiseerd in cultuurtechnische werkzaamheden;
  • Van Wijk Verhuur, gespecialiseerd in het verhuur van materieel;
  • Van Wijk Beton- & Waterbouw, gespecialiseerd in ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie van bruggen, kademuren en beschoeiingen;
  • Wegenbouwbedrijf de Rooij en Zonen, gespecialiseerd in asfaltprojecten;
  • Bronbemaling Schijf, gespecialiseerd in bronbemaling en het aanleg van brandputten;
  • Groenrecycling Nieuwegein/Grondbank Nieuwegein, gespecialiseerd in het composteren van groenafval en innemen van grond in de klasse AW (achtergrondwaarde), wonen en industrie.

Door deze diversiteit en de nauwe samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen kan het bedrijf elk project integraal aanpakken: ontwerp, realisatie en onderhoud. Dat vertaalt zich ook in een diversiteit aan klanten; van provincies en gemeenten tot projectontwikkelaars en waterschappen. Van Wijk Nieuwegein is ook bekend met innovatieve contractvormen als design & construct.

Waarom U15

Van Wijk Nieuwegein werkt veel in het midden van Nederland. Wij gebruiken de infrastructuur dan ook intensief en zijn gebaat bij een betere bereikbaarheid. We helpen hieraan mee door onze transporten zo efficiënt mogelijk in te plannen. Ook in onze markt is er steeds meer aandacht voor CO2-reductie. Daar willen we een steentje aan bijdragen. Om dit te bereiken hebben we ons eind 2014 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3 en zijn we in 2016 opgeklommen tot niveau 5. Kennis delen vinden we hierbij erg belangrijk. Na een online onderzoek hebben we voor U15 gekozen, omdat dit initiatief goed aansluit bij de ambities van Van Wijk Nieuwegein.

CO­2-reductie

Ons materieel is uitgerust met de nieuwste technieken. Hiermee kunnen we niet alleen onze werkzaamheden goed uitvoeren, maar beperken we ook onze CO2-uitstoot. Zo levert de inzet van onder andere innovatief hybride materieel forse reducties op. Ondanks onze inspanningen wordt nog 95% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het brandstofgebruik binnen ons bedrijf. Daarom blijven we investeren in nieuw materieel met betere milieuprestaties.

Naast de aanschaf van duurzaam materieel staan er nog meer maatregelen op het programma. We gaan bijvoorbeeld bandenspanningspunten aanbrengen op onze vestigingslocaties en schaffen een nieuwe tankautomaat aan voor beter inzicht in ons verbruik. We brengen led-verlichting aan en vervangen onze airco’s. Daarnaast starten we een onderzoek naar het vervangen van het dak op onze hoofdvestiging in combinatie met zonnepanelen. Het uiteindelijke doel is om 5% minder CO2 uit te stoten in 2019 ten opzichte van 2013 (scope 1 en 2).

Voor scope 3 willen we de CO2-uitstoot van asfalt verminderen. Door het ontwerp aan te passen en met alternatieve materialen te werken is het doel om in 2019 35% CO2-reductie in de keten van asfalt te realiseren.

Ook de CO2-uitstoot van brandstof nemen we onder de loep. Het doel is 40% CO2-reductie in 2019 op het transport van brandstofleveringen aan de hoofdvestigingslocatie.

Meer nieuws