dinsdag 4 april 2017, 11:51

Een boeiend U15-café

Bestuurslid Alex van ’t Hooft trapte de bijeenkomst van 8 september bij Oracle af. Hij wees op het belang van de CO2-footprint voor zowel U15 als voor leden. Want door CO2-reductie te meten, weten we wat de gezamenlijke inspanningen in duurzame mobiliteit van U15 en leden waard zijn geweest. En dat is nodig voor de subsidie..

Voordelen

Vervolgens nam Marinette Mul (namens Lievense CSO projectleider CO2-footprint) het woord over de aanpak en voordelen van de CO2-footprint. De auditoren die de footprint uitvoeren, begeleiden leden heel intensief. De inspanningen voor het bedrijf vallen daarom reuze mee. Daar staan ook nog eens veel voordelen tegenover: je krijgt inzicht in de mobiliteit en CO2-emissie van je bedrijf, toegang tot een netwerk om kennis te delen, concrete tips en voorbeelden van andere leden en advies over hoe CO2 te reduceren en kosten te verminderen.

In de praktijk

Berenschot, CIMSOLUTIONS, Universiteit van Utrecht en Oracle zijn allen enthousiaste deelnemers aan de CO2-footprint. Ze gaven inzicht in hun motieven en ervaringen. Zo gaf Feike Sinnema van CIMSOLUTIONS aan dat de CO2-footprint een duidelijke meerwaarde was voor deelname aan een aanbesteding. Hij benut het CO2-project als platform om zijn kennis te delen, een vereiste bij trede 5 van de CO2-prestatieladder. Terwijl het voor Berenschot en Oracle vooral een kwestie is van inzicht in het wagenpark en mogelijkheden om kosten te reduceren. Universiteit Utrecht ziet actieve CO2-reductie als onderdeel van hun onderwijs en kennisdoelstelling.

Zo heeft iedereen zijn redenen om mee te doen. Overall is wel duidelijk dat inzichten in de emissies en mogelijkheden om CO2 te reduceren, en waar mogelijk ook kosten, altijd de belangrijkste drijfveren zijn.

Meedoen?

Heb je vragen over de CO2-footprint of wil je meedoen? Kijk hier voor meer informatie of bel Marinette Mul (06 – 52018628).

Meer nieuws