dinsdag 4 april 2017, 11:51

Bedrijventerreinenaanpak breidt uit!

Wat ga je precies doen? “Ik ga met werkgevers op het terrein in gesprek. Ik wil samen met hen op zoek naar werkende ideeën om de mobiliteit voor hun bedrijf en hun werknemers te verduurzamen. Daarbij kijk ik ook naar vitaliteit, vanuit de gedachte: hoe kan een slimme keuze in mobiliteit ook een positieve weerslag hebben op gezondheid. Het parkmanagement heeft echt het idee dat er ruimte voor verbetering is en daaruit is het contact met U15 ontstaan. Er heerst een positieve energie en men is nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor verbetering. Dat sluit aan bij de plannen van Beter Benutten. Daarin is vastgesteld dat Amersfoort-Noord een knelpunt voor het verkeer is. Daar willen we samen met de werkgevers iets aan doen.”

Wat is het aanvalsplan? “Mijn eerste stap is om individueel per bedrijf in gesprek te gaan en vast te stellen wat de behoeftes zijn, wat er leeft en niet leeft. Van daaruit kijk ik overkoepelend wat dat betekent voor het bedrijventerrein. Zijn er behoeftes die breder worden gedragen? Waar kan ik vragen aan elkaar koppelen? Dus het gaat echt om werken vanuit de behoefte van werkgevers en denken in netwerken; de typische U15-benadering. Daarbij gebruik ik ook input vanuit het projectleidersoverleg. Er is al veel ervaring op andere bedrijventerreinen, dus dan is het logisch om die uit te wisselen en met elkaar mee te kijken. Zo zijn we elkaars sparringpartner, hoewel elk bedrijventerrein natuurlijk zijn specifieke aanpak nodig heeft. Maar af en toe een frisse blik werkt heel prettig!”

En nu? “Op dit moment wil ik dus allereerst de bedrijven en hun mobiliteitsbehoefte leren kennen. Ik ga met hen in gesprek, en ga daarbij op zoek naar eventueel laaghangend fruit. Wordt vervolgd!

Meer nieuws