dinsdag 4 april 2017, 11:51

‘Zorgen dat de genomen maatregelen effect gaan hebben’

‘Het feit dat de U15 inmiddels is uitgegroeid tot zo’n gigantisch netwerk, is een ongelofelijk succes’, vertelt Van Hooijdonk. ‘Door aan te sluiten, committeren ze zich aan het thema duurzame mobiliteit, en dat zien we natuurlijk graag. Als overheid kun je wel werken aan de infrastructuur en op zoek gaan naar prikkels bij mensen, maar uiteindelijk kunnen werkgevers het beste sturen.’

De volgende stap
Van Hooijdonk kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren, waarin de U15 groeide tot een netwerk bestaande uit meer dan 300 werkgevers. Nu is het volgens haar tijd om de volgende stap te zetten. ‘Het inzicht op zich levert al veel op, zo kun je zien waar de inefficiëntie zit. Nu hoop ik dat we een slag kunnen maken naar de effecten die de getroffen maatregelen hebben.’

Bijeenkomst Fietseconomie
De gemeente Utrecht hecht veel waarde aan de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en doet dan ook vaker een beroep op het U15-netwerk. ‘Enkele weken geleden hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor U15-werkgevers om input te leveren voor ons actieplan "Utrecht fietst". Het mooie was dat ook ter plekke een kruisbestuiving plaatsvond. Henk Schmidt van De Belastingdienst noemde enkele goede maatregelen die zijn bedrijf had genomen op mobiliteitsgebied, waar de overige aanwezigen zeer van onder de indruk waren. De bijeenkomst leverde dus dubbele winst op.’

Eigen mobiliteit
De gemeente Utrecht is sinds enkele maanden gevestigd in het stadskantoor, naast Centraal Station. In de vorige situatie zat de gemeente verspreid over de stad, maar nu zit iedereen dus bij elkaar. ‘Naast dat het al enorm veel scheelt in de onderlinge mobiliteit, is het heel moeilijk om met de auto bij het stadskantoor te komen, laat staan te parkeren. De fiets en het openbaar vervoer zijn eigenlijk de enige opties. Bovendien geldt dat dus niet alleen voor medewerkers, maar ook voor bezoekers van het stadskantoor.’

Als wethouder geeft Van Hooijdonk zelf overigens het goede voorbeeld. ‘Naar afspraken binnen Utrecht ga ik altijd op de fiets. Naar omringende gemeenten pak ik soms de fiets en soms de speed pedelec, een elektrische fiets die tot wel 45 km/uur gaat.’ Die speed pedelec wordt steeds populairder, merkt Van Hooijdonk. ‘Binnen de gemeente is er zelfs iemand die in Almere woont, maar elke dag met de speed pedelec naar het stadskantoor komt. Nu is dat misschien extreem, maar het geeft wel aan dat de elektrische fiets veel mogelijkheden biedt.’

Trots
Utrecht heeft enkele jaren geleden besloten het verkeersbeleid om te draaien. ‘Traditioneel gezien is de wethouder Verkeer & Mobiliteit er voor de mensen die in het verkeer zitten. Wij hebben juist besloten dat we er moeten zijn voor de mensen die in de stad wonen, en minder voor de mensen die passeren. Als je dat serieus neemt, ga je andere keuzes maken in infrastructuur.

Het is een echte systeemverandering en voor Utrecht een uitdaging om dit voor elkaar te krijgen. Het zorgt ervoor dat we innovatief voorop lopen, en daar zijn we trots op. We zijn al een fietsstad, maar willen dat nog meer worden. Het is daarom goed om te zien dat er bij ons, maar ook bij werkgeversnetwerken als de U15, mooie initiatieven opbloeien.’

Meer nieuws