dinsdag 4 april 2017, 11:51

Projectleider met ambitie op Lage Weide

Wat ga je precies doen, Jos? “U15 en de ILW hebben me gezamenlijk aangesteld. U15 financiert het en de industrievereniging biedt support vanuit hun goede netwerk. En zij betalen eventuele out-of-pocket-kosten. Ik deel mijn taken grotendeels zelf in. Maar de stakeholders bepalen mede de aanpak."

Drie pijlers onder de aanpak

"U15 hecht belang aan een betere bereikbaarheid. De ILW wil daarnaast ook dat het een prettig gebied is. Met beide partijen kijk ik hoe ik het programma in kan vullen. De contouren daarvan worden steeds duidelijker. We gaan ons waarschijnlijk op drie pijlers richten.”

Collectief

“Pijler 1 is het collectief. We gaan werken aan een sterke community op Lage Weide. Daarmee willen we heel vraaggericht kijken naar de problemen die werkgevers en werknemers ervaren. Hoe kunnen we bijvoorbeeld meer medewerkers op de fiets krijgen? Wat is daar voor nodig? Van daaruit kunnen we dan nieuwe initiatieven ontplooien.”

Individueel ondersteunen

“De tweede pijler is het individueel ondersteunen van bedrijven, bijvoorbeeld door hun CO2-footprint inzichtelijk te maken. Dat kan onder andere met het gratis aanbod van U15. We gaan ook een quickscan aanbieden voor hun mobiliteit, om te onderzoeken welke kansen er zijn en wat die voor zo’n organisatie kunnen opleveren. Met als basis: wat wil het bedrijf bereiken en wat kan slimme mobiliteit daaraan bijdragen.”

Projectleider als intermediair

“Ten derde is er mijn rol als intermediair tussen de bedrijven op Lage Weide en andere partijen. Heeft een bedrijf bijvoorbeeld een probleem met de gemeente, dan zorg ik via mijn netwerk dat ze met de juiste persoon in contact komen. Om te voorkomen dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Zo kan dat ook bij de provincie, bij het busbedrijf, bij de industrievereniging, bij U15; dus en spin-in-het-web-functie om partijen met elkaar te verbinden.”

Mobiliteit is geen bijzaak

Wat wil je bereiken, Jos? “Wat ik wil is dat mobiliteit bij organisaties niet een zorgenkindje is of een bijzaak, maar juist dat we door goed om te gaan met mobiliteit kunnen bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen. Dat bedrijven kosten besparen, dat ze geen parkeerproblemen meer hebben, dat ze beter bereikbaar zijn voor leveranciers, dat ze hun klanten beter kunnen bedienen en dat ze gezondere medewerkers krijgen. Ik wil dat de gebruikers met trots vertellen: ik werk op Lage Weide of ik ben gevestigd op Lage Weide.”

Verantwoording

Wat doe je op dit moment? “Ik ben nu alle initiatieven die de laatste tijd hebben gelopen aan het inventariseren. Daarna bekijk ik hoe we vanuit daar verder kunnen groeien met de nieuwe aanpak. In het verleden is er vooral op fietsen gericht, maar het moet ook gaan over openbaar vervoer, over carpoolen. We denken ook na over de verantwoording naar stakeholders. Het idee is om te gaan rapporteren aan de hand van duidelijke factsheets. We zoeken nog naar de exacte vorm, maar het uitgangspunt is een laagdrempelige manier om onze voortgang te laten zien. Zowel aan de bedrijven, als aan Beter Benutten en andere stakeholders.

Denken in mogelijkheden

Wat is je grootste uitdaging? “Lage Weide is natuurlijk een terrein dat best wel op de auto is gericht. Het autogebruik is dan ook hoog. Het terrein ligt ingeklemd tussen de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal. De perceptie heerst dat het is lastig te bereiken is met de fiets en het openbaar vervoer. Ik denk dat bedrijven gaan zeggen dat ze nou eenmaal niet anders kunnen. Dat ze in onmogelijkheden denken en niet in mogelijkheden. Maar ik ga medewerkers laten ervaren dat reizen naar Lage Weide ook op een prettige manier kan, door zoveel mogelijk in te spelen op duurzame mobiliteit. Hierin zoek ik onder andere naar natuurlijke momenten waarop werknemers kritisch kijken naar hun woon-werkreis. Bijvoorbeeld als een bedrijf voor het eerst naar Lage Weide verhuist of als medewerkers nieuw in dienst komen. Juist dat soort momenten moeten we zien te herkennen en erop inspelen.”

Jos Hollestelle is aangesteld tot eind 2017, met een jaarlijkse evaluatie in december.

Meer nieuws