dinsdag 4 april 2017, 11:51

Prinsjesdag: meer asfalt en zuinigere auto's

Er gaat in 2016 5,8 miljard naar spoor-, auto- en waterwegen. Daarvan is 2,6 miljard voor nieuwe investeringen. De rest is voor onderhoud van bestaande infrastructuur. En in deze kabinetsperiode is al 440 kilometer aan nieuwe rijstroken aangelegd.

Ook wordt het programma Beter Benutten de komende jaren voortgezet. Samen investeren het rijk en de regio ongeveer 600 miljoen tot en met 2017, met als ambitie 10% reistijdverbetering in de spits in de drukste gebieden. Van het geld is dan ook 10% gereserveerd voor Intelligente Transport Systemen (ITS) om bestaande infrastructuur beter te benutten en beschikbare reisinformatie voor weg en openbaar vervoer slimmer toe te passen.

Auto's moeten schoner, zuiniger en stiller worden, vindt het ministerie. Dit is niet alleen goed voor het klimaat omdat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Het is ook goed voor de leefomgeving in de grote steden die nog knelpunten hebben met luchtvervuiling. Ook moet het stadsvervoer slimmer worden georganiseerd en wordt elektrisch rijden gestimuleerd. Nederland moet de 'wereldwijde proeftuin' voor zelfrijdend vervoer worden.

Lees hier de volledige begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer nieuws