dinsdag 4 april 2017, 11:51

Bianca Minnaard: Focus op Utrecht-Oost

Dat maakt haar rol anders dan bijvoorbeeld die van Jos Hollestelle op Lage Weide. Bianca is het nog aan het afbakenen. “Op dit moment draait het vooral om de vier grote spelers in De Uithof en Rijnsweerd: UMC, a.s.r., Hogeschool en de Universiteit Utrecht. Ze zijn samen verantwoordelijk voor 80% van alle files daar. Mij is gevraagd een kennis- en dienstencentrum op te richten om alle ideeënstromen die er nu zijn te bundelen en dat te vertalen in concrete acties. Daar ben ik nu een plan van aanpak voor aan het schrijven. In december kijken we naar de verdere invulling van deze functie

Dezelfde ideeën

“Ik ben nu vooral nog aan het inventariseren of iedereen dezelfde ideeën heeft over het kennis- en dienstencentrum. Waar liggen de prioriteiten? Dat ga ik vertalen in een tweejarenplan. Er kunnen bijvoorbeeld dingen in komen als betere bewegwijzering, een gemeenschappelijke fietsenmaker of een e-bikeregeling. Ze willen met zijn vieren vooral laten zien dat ze bezig zijn met het terugdringen van hun CO2-footprint. Naar medewerkers maar ook naar bestuur, provincie, gemeente en Beter Benutten Vervolg.”

Complexe problemen

Waar zitten de grootste problemen, Bianca? “Het is heel complex. Bij de hogeschool wonen mensen verder weg van hun werk. Ze zijn nog bezig met centralisatie vanuit Amersfoort. Hetzelfde geldt voor a.s.r. Aan de ene kant moet je een gedragsverandering teweegbrengen, aan de andere kant moet je een fijne werkgever blijven. Een deel woont in een straal van 10 kilometer, dus hoeft in principe niet met de auto te komen.”

Accenten leggen

“Uit rapporten blijkt dat er best bereidheid is om de auto te laten staan, als er maar iets tegenover staat. Zoals een e-bikeprogramma of een kilometervergoeding. Dat verschilt een beetje per organisatie. Het zijn de zogenaamde wachters. Ze wachten op een alternatief, maar kunnen zo wel geactiveerd worden. De grootste uitdaging is het politieke spel eromheen. Je bent met vier grote organisaties in gesprek die natuurlijk allemaal net iets andere accenten willen leggen. Daar zal ook een beetje diplomatieke tact bij komen kijken.”

Bereikbaarheid centraal

“Het kennis- en dienstencentrum wordt nu opgebouwd rond die grote vier. Maar als we kunnen laten zien dat het werkt, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat zich in de toekomst meerdere partijen willen aansluiten. En de bereikbaarheid van het gebied blijft centraal staan.”

Jonge honden

Hoe is U15 bij jou terecht gekomen? “Ik werk bij Jonge Honden. Daar werken net-afgestudeerde academici die met een frisse blik tegen organisaties aankijken en goed zijn in zaken aanpakken. Dat vond U15 interessant. Er zijn al zoveel rapporten en onderzoeken geschreven, maar die hebben nog niet zoveel opgeleverd. Vanuit mijn achtergrond, de sociaalwetenschappelijke kant van organisatieverandering, kijk ik ook naar deze problematiek.”

Meer nieuws