Inzicht en concrete aanpak

Met onze gratis CO2-footprintmeting weet je de impact van jouw organisatie op de omgeving. Het geeft inzicht in de mobiliteit en je krijgt er concrete verbetersuggesties en praktische tips bij.

Wat levert het op?

Dat levert een flinke kostenbesparing op, maar ook CO2-reductie. In 2015 is de CO2-footprint van mobiliteit met 5% gedaald! Meer feitjes en weetjes? Die lees je in onze CO2-footprintkrant. Meedoen met de gratis CO2-footprintmeting is ook een flinke stap naar de bekende CO2-prestatieladder. Bovendien is er volop ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen met andere deelnemers. En we helpen je bij het nemen van concrete stappen om de uitstoot verder omlaag te krijgen. Bijvoorbeeld door fietsstimulering, het invoeren van een mobiliteitsbudget of door zuiniger te rijden. Er zijn allerlei manieren om de CO2-uitstoot te verminderen. Hoe onze leden dat doen, lees je hier.

Meedoen?

De CO2-footprintmeting is helemaal gratis, maar ook verplicht voor onze leden. Dat is prettig voor jouw organisatie en wij krijgen een nog beter beeld van de totale uitstoot. Op die manier kunnen wij onze toekomstplannen beter vaststellen.

Meer weten? Neem dan even contact op met Daniëlle de Bruin!

Danielle De Bruin Cng

Meer weten?

Heb je vragen over de CO2-footprint? Wij vertellen je er graag meer over. Download de factsheet of neem contact op met:

Daniëlle de Bruin
danielle.debruin@climateneutralgroup.com
+31 (0)30 2326178