Danielle De Bruin Cng
donderdag 26 april 2018, 14:46

Overheid en werkgevers verbinden, U15 kan het als geen ander.

Zeg je CO2-footprint, dan zeg je Daniëlle de Bruin. Vanuit Climate Neutral Group werkte ze hier altijd hard aan en voorzag ze leden van helder maatwerkadvies. En nu zit ze zelfs in het bestuur. Een interessante positie, waar ze graag wat meer over vertelt.

Hoe verhoudt Climate Neutral Group zich tot U15? “U15 is een onafhankelijke stichting. Het lidmaatschap is gratis, maar we verwachten wel betrokkenheid. Daarom vragen we de leden om hun CO2-footprint op te stellen. Dat opstellen is de core business van Climate Neutral Group. Een social venture die klimaatneutraal ondernemen mogelijk wil maken voor zoveel mogelijk bedrijven. Daar werk ik als Carbon Advisor. Wij hebben de afgelopen 15 jaar vele voetafdrukken gemeten en we hebben dan ook een handig online systeem opgezet om dit te doen.”

“We werken nauw samen met de projectleiders op de bedrijventerreinen. Zij weten wat er lokaal speelt, bijvoorbeeld wat betreft ov-verbindingen en infrastructuur. Wij doorsnijden het hele U15 netwerk. Naar aanleiding van onze metingen gaan we ook bij bedrijven op bezoek om te bespreken hoe de voetafdruk verkleind kan worden. Zo zijn we erachter gekomen dat sommige thema’s breed spelen in het U15-netwerk, zoals mobiliteit van bezoekers en het verduurzamen van bestelbussen. Tegelijkertijd zetten de projectleiders hun warme contacten in om data boven tafel te krijgen die nodig zijn om de voetafdruk compleet te maken. Dit is niet voor alle bedrijven gesneden koek. Soms is een beetje extra hulp welkom.”

Je zit ook in het bestuur van U15. Wat is daar je bijdrage? “Ik zit sinds begin 2017 in het bestuur en ik daar ben heel blij mee. Ik heb wel mijn rol als projectleider CO2-footprints neergelegd, omdat het vragen zou kunnen oproepen bij leden of bij stakeholders van U15.”

“In het bestuur maak ik me hard voor een focus op de echt grote werkgevers. Die kunnen een verschil maken in het verduurzamen van mobiliteit. U15 is een open netwerk. Iedereen mag lid worden of naar bijeenkomsten komen. Dit heeft z’n voordelen, maar het is ook lastig om betrokkenheid vast te houden. Dat kan alleen als je de juiste leden aan je bindt en met goede wederzijdse verwachtingen de samenwerking start.”

“Daarnaast ben ik me er, juist door mijn werk bij Climate Neutral Group, heel bewust van dat de maatschappij kritisch meekijkt naar investeringen in duurzaamheid. We willen efficiënt omgaan met de energie en de middelen die we hebben. En we laten zien dat we veel effect kunnen sorteren op de duurzaamheid, de bereikbaarheid en de vitaliteit in de regio Midden-Nederland.”

Hoe zie je de toekomst? “Ik zie de toekomst van U15 heel groot. We zien dat overheden en werkgevers steeds vaker dezelfde doelen nastreven. Dit wederzijdse belang vraagt om een partij die zaken efficiënt verbindt. Die partij is U15. En onze rol kan nog heel erg groeien, omdat de behoefte aan samenwerking ook groeit. Daarnaast komt er steeds meer verantwoordelijkheid bij de regio te liggen om nationale doelen te halen. Denk maar aan de klimaatdoelen. De regionale samenwerkingsverbanden bloeien als nooit tevoren en van daaruit kunnen we maximaal effect sorteren. Meer dan een deuk in een pakje boter slaan, daar gaat het om!"

Foto Menno Bloem Cng
Menno Bloem

Menno Bloem

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de CO2-footprintmeting voor jouw organisatie? Neem dan contact met me op via menno.bloem@climateneutralgroup.com

Meer blogs