Marion Patist 42E21B998B08A9A3F3689C5Ba8831B5C
donderdag 1 maart 2018, 12:18

Marion Patist: "Het enthousiasme op het Businesseiland is groot."

Het bijzondere aan het bedrijventerrein Businesseiland is dat er veel enthousiasme is vanuit de bedrijven zelf. Mijn rol is vaak verbindend. Ik kijk met de individuele bedrijven naar hun vraagstukken en laat ze zien hoe omgaan met duurzame mobiliteit een win-winsituatie kan worden. Dan komt mijn verbindende rol om de hoek kijken en zorg ik er mede voor dat de bedrijven elkaar leren kennen, en dan vooral elkaars vraagstukken.

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Mijn opgedane kennis door de jaren heen over slim reizen en slim werken komt goed van pas. Zo kan kennisoverdracht op een snelle manier plaatsvinden en gaan bedrijven aan de slag met duurzame mobiliteit.

Fietsstimulering
Een jaar of zeven geleden ben ik per ongeluk in de fietsstimuleringswereld gerold. Een ontzettend innovatieve wereld, waar al veel is gebeurd, maar waar de mogelijkheden nog eindeloos zijn. Statistisch gezien heeft iedere Nederlander drie fietsen tot zijn beschikking. Fietsen doen we ook, maar in het woon-werkverkeer kan het gemiddelde nog wel wat omhoog. Dat bewustzijn zijn we flink aan het vergroten!

Het Businesseiland gaat op de fiets
Businesseiland Utrecht is een typisch fietsgebied. Dicht bij station, overstappunten en binnenstedelijk. Fietsen is dus dé oplossing voor een aantal vraagstukken. Bereikbaarheid, parkeren en schone lucht. Fietsen is laagdrempelig en kan snel in de actie worden gezet, ook binnen bedrijven. Medewerkers van 22 bedrijven komen door de fietscampagne rij2op5, vaker op de fiets naar het werk. Binnenkort komt het deelfietsensysteem Gobike naar het Businesseiland. En er komt een heuse bedrijven-fietsbattle! Het bedrijf dat met een enthousiast team samen de meeste ritten samen, kan mooie prijzen winnen. Zo wordt het fietsgebruik op een leuke manier gestimuleerd.
Met de kaart van Businesseiland en de woonboulevard onder de arm zijn we met verschillende bedrijven om de tafel gaan zitten om knelpunten te inventariseren op fietsgebied. Hiermee ben ik naar de provincie en de gemeente gegaan en het gesprek gestart.

Doel behaald!
Het doel van 2017 is ruim behaald! Heel mooi nieuws. Maar liefst 29 bedrijven zijn gesproken en bezocht. Een groot deel daarvan is lid van de U15 geworden, waarvan er nu 16 bezig zijn met de CO2-footprint. Uiteraard gaan we in 2018 verder met het enthousiasmeren van bedrijven voor duurzame mobiliteit.

2018
Parkeren is een groot probleem op het Businesseiland. Binnenkort zitten we daarvoor met een aantal bedrijven rond de tafel.

Fietsstimulering blijf doorgaan en naast parkeren staat ook duurzame logistiek op de agenda. Voorlopig zijn er op het Businesseiland nog genoeg doelen te halen en plannen uit te voeren.

Meer blogs