Martijn En Mark
dinsdag 5 februari 2019, 10:53

Geen kwestie van ‘alles of niets’

In het roerige 2018 was het voortbestaan van U15 even onzeker. Maar na een ‘go’ uit Den Haag is de strijdbaarheid groter dan ooit. En dat is maar goed ook, want met de geplande werkzaamheden rond Utrecht en de toegenomen filedruk, zijn de uitdagingen ook groter dan ooit. We vroegen voorzitter Mark Pel en procesmanager Martijn Elting hun licht te laten schijnen over deze uitdagingen voor de komende jaren.

We moeten iets doen
Mark Pel schetst de situatie: “Het werken aan de weg gaat voor veel ellende zorgen. De bereikbaarheid voor bedrijven zal achteruitgaan. Aanvullend daarop is de autonome groei van het verkeer in de regio Utrecht al extremer dan in andere regio’s. En daarboven op komen er in de komende 10 jaar ook nog eens 100.000 woningen en 50.000 arbeidsplaatsen bij. Dus ook meer verkeer. Als we niks doen staat er file van Harderwijk tot Utrecht. Dus we moeten wat doen. We hebben geen keuze.”

Winst te behalen
“Waar het uiteindelijk op neerkomt is het beïnvloeden van het gedrag van werkgevers en werknemers. De grotere bedrijven in de regio zijn daar al goed mee bezig. Maar die laag eronder, bedrijven met 50 tot 500 medewerkers, daar is veel winst te behalen. Daar wil de directeur vaak zijn personeel nog elke dag op kantoor zien. Maar we hoeven echt niet allemaal om half 9 binnen te zijn. Want veel studies wijzen uit dat een thuiswerkdag, of op andere tijden werken en de spits te mijden, de productiviteit ten goede komt. En er zijn ook genoeg medewerkers die de autospits kunnen mijden door met het OV of de e-bike te reizen.”

Iedereen een klein deel
“De gedragsverandering ligt bij de medewerker. De cultuurverandering is de uitdaging voor de organisatie”, legt Martijn Elting uit. “Beide heb je nodig om resultaat te boeken. Er heerst ook nog steeds een misverstand dat het ‘alles of niets’ is. Dat hoeft echt niet. Stel dat iedereen die de spits kan mijden dat één dag per week doet, dan zie je in de spits al het verschil tussen een drukke spits in de winter of een rustige spits in de zomervakantie. Dat zijn feiten. Dus als iedereen een klein deel aanpakt heeft dat al een fantastisch effect op de bereikbaarheid en de CO2-uitstoot. Tel daarbij op het geluk, de vitaliteit van de medewerkers en de lagere kosten voor mobiliteit en je hebt alleen maar voordelen.”

Nieuwe leden uit de middengroep
“Daarom gaan we dit jaar vol inzetten op het binnenhalen van leden in die middengroep. We willen ze helpen met hun mobiliteitsbeleid. Ondersteunen met het veranderen van gedrag. Onze leden dekken nu 10% van de werknemers in Midden-Nederland af, in de economische kerngebieden van de regio Utrecht is er een enorme potentie want daar wordt 34% van alle werknemers bereikt via het U15-netwerk. Die andere 90% moeten we ook aanpakken. Het is een kansrijke groep. Gelukkig worden bedrijven zich meer en meer bewust van hun bijdrage aan de milieulast en de verminderde bereikbaarheid”, vertelt Mark.

Denk nou eens goed na
“Maar gedragsverandering krijg je niet 1-2-3 voor elkaar. Bij met name grotere bedrijven kan dat jaren duren. Dus we moeten snel in actie komen, want we maken ons echt zorgen over de bereikbaarheid van de regio. Zo zit er aan de oostkant van Utrecht veel bedrijvigheid en zijn er weinig ontsluitingswegen, dus weinig mogelijkheden om op het hoofdwegennet te komen. Veel bedrijven snappen dat en willen ook hun verantwoordelijkheid nemen. We gaan ze helpen met het inzetten op gedragsverandering. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. In de basis gaat het hier om: denk eens goed na over je mobiliteit. Wat is nou het slimst? Dat kan dus betekenen: afstappen van bestaande gewoontes. Maar dan moet je wel alternatieven hebben zoals plaats- en tijdsonafhankelijk werken, met het OV of de e-bike. De wegwerkzaamheden in de regio kunnen dan een een enorme urgentie zijn om anders te gaan reizen. Daar maken we de komende tijd gebruik van.”

Meer blogs