Portret Mark Pel
maandag 9 oktober 2017, 12:30

Aantoonbaar resultaat

Het zijn drukke tijden voor Mark Pel. Hij is medeoprichter en al jaren voorzitter van U15. Dit lustrumjaar kan bepalend zijn voor het voortbestaan, omdat volgend jaar het Beter Benutten-programma afloopt. En dat kan gevolgen hebben voor onze toekomst. We spraken hem kort na de uitreiking van ons lustrumboek.

Hoeveel tijd besteed je aan U15?
“Op dit moment ben ik echt dagelijks met U15 bezig, zo’n 10 tot 12 uur per week. Best fors, maar ik vind het ook echt leuk en belangrijk. Zo heb ik vorige week het lustrumboek uitgereikt aan gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof in het provinciehuis van Utrecht. Dat werd gevolgd door een mooi inhoudelijk debat over de toegevoegde waarde van U15 voor de regio. De gedeputeerde onderschrijft onze rol van harte. Ze geeft aan dat ze U15, en dus de werkgevers, nodig heeft bij de komende uitdagingen in de regio; een aantal grote infrastructurele projecten binnen de driehoek Utrecht-Hilversum-Amersfoort. De overlast die daaruit voortkomt, wil ze zoveel mogelijk beperken. Dit is tegelijkertijd een mooi compliment voor ons en een uitdaging om de regio bereikbaar te houden.”

Wat gebeurt er verder met het lustrumboek?
“Het wordt verder verspreid onder de leden. Als eerste aan de organisaties die ook meedoen met de CO2-footprintmeting. Daarna volgen de overige leden en stakeholders. We gaan ze zoveel mogelijk persoonlijk overhandigen en proberen dan uiteraard de noodzaak van U15 onder de aandacht te brengen.”

“We pakken dit lustrummoment ook aan om een soort minicongres te organiseren, waarbij we proberen de gedeputeerde samen met de wethouders van de grootste gemeenten uit de provincie om tafel te krijgen. Ook Louis Schouwstra, de nieuwe Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, geeft zijn visie op wat er staat te gebeuren. Samen met Ton de Jong heb ik vorige week een kennismakingsgesprek met hem gevoerd. Dat was zeer positief. Hij vindt de U15 prachtig en geeft ook aan dat hij de werkgevers nodig heeft om het maximale effect uit de infrastructurele verbeteringen te halen en de provincie duurzaam bereikbaar te houden.”

Wat doe je nog meer om de toekomst van U15 veilig te stellen?
“Vorige week had ik een gesprek met Beter Benutten en een afvaardiging van het ministerie van Infrastructuur & Milieu om in alle rust eens na te denken over de mogelijke vervolgstappen in 2018. Iedereen heeft zijn eigen agenda. Maar waar kunnen we elkaar vinden? Daar hebben we naar gekeken. Wat duidelijk is: we kunnen niet zonder de werkgeversaanpak. En de financiering blijft onduidelijk, dus dat is spannend. Als de steun vanuit het ministerie stopt of substantieel minder wordt, kan dat het einde van U15 betekenen. De nieuwe minister zal daar uiteindelijk over gaan beslissen. We verwachten daar pas in Q2 2018 duidelijkheid over. Tot die tijd loopt het programma van U15 in ieder geval door.”

Hoe maak je het nut van U15 duidelijk?
“Uiteindelijk gaat het erom: wat leveren al die inspanningen nou eigenlijk op? Uit een recente effectmeting (gemeten in spitsmijdingen tot eind 2016) blijkt dat U15 qua effectiviteit in de top drie van initiatieven staat. Wij hebben met z’n allen gezorgd voor 40% van alle spitsmijdingen in de regio. Daar zijn we toch wel trots op. En als je dat omrekent naar de kostprijs per spitsmijding, dan blijkt U15 verreweg het voordeligst van alle projecten. We zijn dus heel effectief in onze maatregelen.”

“Volgende week heb ik nog een overleg met het ministerie van I&M. Zij vragen aan alle regio’s om een beeld van de toekomst te schetsen. Iedere regio pakt het anders aan. Logisch, want elke regio heeft een andere problematiek. Wij zetten natuurlijk duidelijk in op de werkgeversaanpak. Dat is deels lobbyen van onze kant, maar we helpen het ministerie ook om inzicht te krijgen. We willen graag laten zien wat die aanpak kan betekenen voor het aantal spitsmijdingen. Een unieke aanpak die werkt en waar ik ook helemaal achter sta. Het kost tijd, maar het levert ook veel concrete resultaten op. En dat legitimeert het bestaansrecht van U15. Dat is ook mijn boodschap aan de minister.”

Portret U15 Café Kick Off 2017 Mark Pel
Mark Pel
Meer blogs