Utrecht Centrum

In het centrum van Utrecht ondersteunt U15 de Green Business Club. Ze richten zich op drie pijlers: een levendige verblijfsplek, circulair materiaal en gezonde mobiliteit. Elke pijler heeft zijn eigen projectgroep en zijn eigen aandachtspunten.

Portret U15 Café Kick Off 2017 Aleta Koster
Aletta Koster

Ik ben projectleider voor Utrecht Centrum en heb jaren gewerkt in de woningbouw, als stadsplanoloog. Elke wijk kent haar eigen uitdagingen, zowel ruimelijk en sociaal als economisch. Eigenlijk zie je dat ook op grote schaal bij U15. Ik ga vooral aan de slag met gezonde mobiliteit en het efficiënter maken van al het goederenvervoer. Ook help ik bij het verduurzamen van de mobiliteit van de meer dan 150.000 werknemers die in en om het stationsgebied werken.

Neem contact met mij op!