De Wetering

Een hoogwaardig bedrijvenpark ten noordoosten van Leidsche Rijn. U15 en Ecotransferium De Wetering werken er samen aan innovatieve en slimme mobiliteit om het terrein modern en bereikbaar te maken en te houden.

Ruimtelijke kwaliteit en innovatie

Op De Wetering komen ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en mobiliteit samen. Kosten besparen, minder parkeerproblemen, een betere bereikbaarheid van de op- en afritten, CO2-reductie, gezondere medewerkers en een hoog innovatief karakter; daar draait het om!

Onze uitdaging

De Wetering blijft groeien. Daarmee blijft ook een goede bereikbaarheid essentieel. Met concrete maatregelen willen wij medewerkers en bezoekers van De Wetering laten ervaren dat reizen ook anders kan.

Jeannine Van Bree
Jeannine van Bree

Ik ben projectleider op De Wetering en vervul daar een rol als mobiliteitsmakelaar. Met 1-op-1 ondersteuning van bedrijven, projecten en activiteiten zorg ik voor het doorvertalen van collectieve en individuele behoeften naar concrete maatregelen. 

Neem contact met mij op!