Een duidelijk doel

Het doel van U15 is helder; duurzame mobiliteit in Midden-Nederland. De aanpak die daar voor nodig is, verschilt per regio en zelfs per gebied. We hebben speciale projectleiders aangesteld die op diverse bedrijventerreinen in en om Utrecht aan de slag gaan.

Gerichte lokale aanpak

Zij pakken daar de specifieke problematiek aan op de best passende manier. En met succes! Kernpunten daarbij zijn een lokaal bedrijvenplatform en steun vanuit de lokale overheid. Kijk maar hoe we dat doen.